חודש: יוני 2017

הבדלים בגודל החדר השמאלי

למי שיש את המסה הגדולה ביותר של שריר הלב יש להם את המסת שריר הלב הכי גדול אך הנפח לא יגדל. שיטת האימון הטובה ביותר היא פארטלקים! אינטרוולים וכו.. הרעיון הוא כושר אירובי שעובד על רצף היא שתמיד הדופק הוא 160. הגוף לומד מה אני מצפה ממנו:מהשרירים וכוץ. הוא נכנס למקום חסכני ואטומטי. ואז גם […]

Read more