חודש: ינואר 2017

Co2 בזמן מאמץ

נישא בדם לא בצורת  Co2 מלבד 10% שכן נישאים בדם. הוא נמצא בכדורית דם האדומה בתור חומצה פחמתית, רק שכדורית הדם האדומה תגיע לריאות שם החומצה הפחמתית תיצא החוצה. רמת החומצה שמודדים היא בדם ולא זו שמוסתרת בתוך כדורית הדם האדומה. סילוק העודפים של Co2: נכנס לכדורית דם האדומה שקשור להמוגלובין משוחרר בדם H2co3=Co2+h2o חומצה […]

Read more